Consultoria

HIDROTUÏT en la seva Àrea Tècnica, centra la seva activitat actual en:

- Formació  :

 
A Hidrotuït impartim cursos dirigits a formar equips integrats tant des del vessant directiu de instal·lacions,  com del personal de manteniment o tècnic operatiu fins a professionals.
 
·   Cursos a mida del client i pel seu personal i instal·lacions
 
·  Cursos programats amb altres professionals
 
·  Cursos per al tractament de l’aigua amb noves tecnologies
 

Cursos oficials per legionel·la i tractament de l’aigua de consum o piscines  

 

 

- Assessorament tècnic
 
Hidrotuït està format per un equip humà preparat per l’assessorament en qualsevol àmbit relacionat amb l’aigua, tant des de la vessant química, com de la part operacional i de manteniment, així com també de la part de disseny i projecte.
 
L’ interès pel bon funcionament de les instal·lacions dels nostres clients fa que es rendibilitzin els negocis i siguem més eficients i mediambientalment més ecològics.


 

- Plans d’autocontrol 
 
A Hidrotuït dissenyem plans d’autocontrol adequats a mida de les instal·lacions dels nostres clients.
 
Els plans d’autocontrol a banda de gestionar els requisits legals, optimitzen els recursos operacionals del client, minimitzen les avaries i redueixen la despesa energètica i de manteniment. 

 

 

- Projectes tècnics i Legalitzacions
 
A Hidrotuït dissenyem els tractaments més apropiats a cada cas particular escoltant les necessitats del client.
 
Realitzem memòries tècniques per a tractar-les amb la direcció de les empreses, o inclús com a document de comunicació a administracions públiques.
 
També legalitzem instal·lacions per tal d’acomplir amb les normatives bàsiques i vigents.
Un bon projecte, representa una millor gestió.