SECTOR TERCIARI

 

 

INSTAL.LACIONS ESPORTIVES PÚBLIQUES I PRIVADES

-Instal.lacions aquàtiques i esportives.

-Spas urbans.

-Centres termals

-Balnearis.

Serveis que s´ofereixen:

-Subministrament de productes quimics.

-Accessoris i equipaments.

-Sistemes de dosificació.

-Instrumentació de mesura i control.

-Tractaments d´aigua(descalcificació,filtració,osmosis inversa,etc)

-Disposem de Laboratori propi homologat i certificat per a poder fer tot tipus d´analisis d´aigua

,incloent la prevenció i control de Legionel.la.

-Servei i assesorament tècnic propi.

-Estudis,propostes tècniques i legalitzacions.