SECTOR SECUNDARI

 

Hidrotuït té una dilatada experiència en el sector industrial en la vessant de tractaments d'aigua.

Som l'única empresa de la província de Tarragona que ofereix un servei integral en quan al tractament d'aigua industrial.

       - Oferim als nostres clients l'assessorament tècnic necessari per tal de millorar els processos de tractament i fer-los més eficients econòmicament.

       - Duem a terme manteniments dels sistemes de tractament, així com les instal·lacions de risc de legionel·losi.

       - Disposem de laboratori certificat propi per a dur a terme els anàlisi pertinents segons la normativa vigent.

       - Realitzem projectes tècnics, memòries tècniques, legalitzacions d'instal·lacions, plans d'autocontrol...

A Hidrotuït ens preocupem perquè els nostres clients gosin de tot el necessari perquè la seva instal·lació funcioni de la major manera possible, de manera eficient i seguint els protocols

que marquen la normativa vigent.


  - Disseny i construcció de plantes de tractament

 ·Realitzem el disseny i la implantació de plantes de tractament d’aigua a mida pels nostres clients, de manera que puguin complir amb els seus  requisits


 

   - Manteniment industrial

  ·   Realitzem el manteniment de tot tipus d’instal·lacions de tractament d’aigua.

  ·   Manteniment d’instal·lacions amb risc de legionel·losi.

  ·   Plans d’autocontrol

  ·   Realització de fulls de registre de les accions de manteniment preventiu.

 


  - Control de circuits de refrigeració i climatització

  ·   Control i seguiment de circuits de refrigeració industrials.

  ·   Realització de fulls de registre pel seu seguiment

  ·   Anàlisi de l’aigua del circuit per detectar possibles anomalies.

  ·   Manteniment correctiu

 

  - Prevenció i control de legionel·losi

 

  ·  Realitzem la prevenció i el control d’instal·lacions amb risc de legionel·losi segons marquen les normatives vigents.

  ·  Realitzem desinfeccions per la prevenció de brots de legionel·la i el seu posterior mostreig i anàlisi, i accions correctores, si s’escau.

  ·  Disposem de laboratori propi acreditat per dur a terme tot  tipus d’analítiques referents als tractaments d’aigua.