SECTOR PRIMARI

 

Hidrotuït ofereix un ampli ventall de serveis (anàlisi d’aigües, subministrament de producte químic, equips de tractament i manteniments, equips d’anàlisi i reactius) a empreses i/o industries del sector primari, com granges i escorxadors, piscifactories i vivers de marisc, explotacions agrícoles i vivers de plantes, vinyes i cellers, molins d’oli, etc.

 

 

Conèixer l’estat de l’aigua i poder-ne garantir la seva qualitat és un factor imprescindible per tal d’obtenir un bon rendiment i sobretot obtenir productes d’alta qualitat.

 

 

 

Com a empresa especialitzada en el tractament i l’anàlisi de l’aigua, podem oferir als nostres clients una gestió integral de tot el cicle de l’aigua, des de la captació, passant per l’anàlisi, el disseny del tractament i el propi tractament, fins al ús final. També podem proporcionar equips i material per a realitzar controls rutinaris.

 

 

 

 

Hidrotuït ofereix als seus clients una amplia oferta de serveis analítics (fisicoquímics i microbiològics), subministraments de tot tipus de material i recanvis per al tractament de l’aigua, instrumentació i reactius, producte químic, assessorament tècnic i instal·lació.