CURS EN TRACTAMENT I MANIPULACIÓ D'AIGUA DE CONSUM HUMÀ

OBJECTIU

D'acord amb el RD140/2003, del 7 de febrer, pel que s'estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de l'aigua de consum humà, el RD202/2000, del 11 de febrer, pel que s'estableixen les normes relatives a manipuladors d'aliments, i el RD742/2013, del 27 de setembre, pel que s'estableixen les normatives i característiques que han de complir els aparells de tractament de l'aigua, amb el Curs en Tractament i Manipulació d'Aigua de Consum Humà s'ofereix la formació legal exigida als tècnics instal·ladors i mantenidors d'equips de tractament d'aigua i professionals relacionats amb aigua de consum humà.

Data del curs: a determinar. En el cas de que estigui interessat, cal enviar un correu electrònic sol·licitant la data més pròxima.

Durada: 7 hores

Preu del curs: 120 euros + IVA

Possibilitat de subvenció per la Fundació Tripartita. Consultar terminis i condicions.