RENOVACIÓ CERTIFICAT LEGIONEL·LA

Renovació Control i Diagnòstic d’Instal•lacions de Risc davant la Legionel•losi.

DIRIGIT A: Aquest curs està dirigit als professionals responsables del manteniment de les instal•lacions susceptibles de contaminar per legionel•la i que hagin realitzat amb una anterioritat mínima de 5 anys un curs de Control i Diagnòstic d’Instal•lacions de Risc Davant la Legionel•losi. Aquesta actualització es necessària per adequar-se als avenços científics i tècnics dels continguts del programa actual.

OBJECTIUS: Actualitzar els coneixements sobre la legislació vigent en matèria de salut pública i salut laboral, identificació de punts crítics i elaboració de programes de control.

CONTINGUTS:

1. Actualització normativa de la legislació nacional i autonòmica en relació amb la legionel•losi, prevenció de riscos laborals i mediambiental.

2. Bones pràctiques de neteja i desinfecció. Novetats en el disseny i el manteniment de les instal•lacions.

3. Metodologia de Control de Punts Crítics en instal•lacions de risc de Legionel•losi. Avaluació de riscos.

4. Actualització del manteniment higiènico-sanitari de les instal•lacions amb major probabilitat de proliferació i dispersió de Legionel•la. Estructura, prevenció i control. Guies tècniques.

5. Actualització del manteniment higiènico-sanitari de les instal•lacions amb menor probabilitat de proliferació i dispersió de Legionel•la. Estructura, prevenció i control. Guies tècniques.

 

Data del curs: 16 i 19 de juny de 2017

Durada del curs: 10 hores

Preu: 120 euros + IVA

Possibilitat de subvenció per la Fundació Tripartita. Consultar terminis i condicions.