CURS OPERADOR DE PISCINES

El DECRET 95/2000 per la qual s’estableixen les normes sanitàries aplicables a les piscines d’ús públic i el DECRET 165/2001, de 12 de juny que el complementa, obliga a que el personal d'operació i manteniment de les piscines d’ús públic, tingui la formació necessària per a poder garantir la salubritat, el funcionament i el manteniment de la instal·lació.
L’ 11 d’octubre de 2013 es va publicar el Reial Decret 742/2013 , pel qual s’estableixen els criteris tècnics i sanitaris de les piscines amb l’objectiu d’unificar criteris a nivell de tot l’estat. Un dels canvis remarcables d’aquesta normativa és que fixa nous valors paramètrics tant de la qualitat de l’aigua, com de l’aire a les piscines cobertes, i la seva freqüència de Mostreig.
 
MÒDUL 1. INTRODUCCIÓ

 • Riscos sanitaris en l’ús de les piscines.
 • Normativa sanitària aplicable a les piscines d’ús públic :
 • Decret 95/2000 i Decret 165/2001.
 • Ordenança “tipus” de federació de municipis.
 • Real Decret 742/2013
 • Interpretació de les analítiques de laboratori

 MÒDUL 2. FUNCIONAMENT DE LA INSTAL·LACIÓ:

 • Característiques fisicoquímiques de l’aigua.
 • Instal·lacions bàsiques
 • Tractament de l’aigua de la piscines.
 • Complements i alternatives al tractament tradicional de desinfecció: ultraviolats, cloració salina.

MÒDUL 3. PLANS D’AUTOCONTROL I REGISTRES

 • Conceptes basics.
 • Fitxa tècnica de la piscines.
 • Pla de neteja i desinfecció de la instal·lació.
 • Pla de tractament de l’aigua dels vasos.
 • Pla de desratització i desinfecció.
 • Planificació de les anàlisis microbiològiques i fisicoquímiques.
 • Pla de neteja i manteniment del sistema de ventilació i calefacció.
 • Prevenció i control de la legionel·la 

MÒDUL 4. SESSIÓ PRÀCTICA

 • Productes químics i Fitxes de seguretat (REACH)
 • L’ús del fotòmetre i el turbidímetre 

HORARI
11/07/2017 DE 15-18H
13/07/2017 DE 15-18H
18/07/2017 DE 15-18H
20/07/2017 DE 15-18H

PREU 
160 euros + IVA (193,60€)

 

 

Possibiliat de finançament, consulteu terminis condicions.