Consentiment formulari - Informació

Textes legals Versió 1 09-2015

Li informem que les dades personals recaptades mitjançant aquest formulari, així com la seva adreça de correu electrònic, seran incorporades al fitxer :

1-  [USUARIOS WEB / NEWSLETTER],  degudament inscrit al Registre General de Protecció de Dades de la  “Agencia Española de Protección de Datos”, amb el Codi d’inscripció  2152531934, del que és responsable  HIDROTUÏT, S.L.U. [d’ara endavant HIDROTUÏT], amb  domicili social a: Av. de Falset, 136  Pol Ind. AGRO REUS  43206 REUS, NIF B43594274, Inscrita en el Registre Mercantil de Tarragona, Tom 1538, Foli 10, Full T19645, inscripció 1ª, E-mail info@hidrotuit.com amb la finalitat de gestionar aquest formulari, atendre les seves consultes referents a la formació que oferim i l’enviament d'informació periòdica de les nostres ofertes de formació productes i serveis, fins i tot per mitjans electrònics.

Si bé  podrà en qualsevol moment oposar-se a aquest tipus d’enviaments, enviant un correu electrònic a l’adreça info@hidrotuit.com indicant a l'assumpte "BAIXA DE LA LLISTA DE DISTRIBUCIÓ".

HIDROTUÏT es compromet a utilitzar les dades recaptades mitjançant aquest formulari, únicament per la finalitat esmentada anteriorment.

L’Interessat declara tenir coneixement del destí i ús de les dades personals recaptades mitjançant la lectura de la present clàusula.

L’Enviament d’aquest e-mail, implica l’acceptació expressa de les clàusules exposades.

Així mateix, podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i, si escau, d’oposició (Drets ARCO), en els termes establerts per la Llei Orgànica 15/1999 (LOPD), presentant o enviat una sol·licitud per escrit, dirigida a: Av. de Falset, 136  Pol Ind. AGRO REUS  43206 REUS, o a través de correu electrònic a info@hidrotuit.com i acompanyada d'una fotocòpia del seu DNI o document acreditatiu equivalent i indicant a l'assumpte "PROTECCIÓ DE DADES".

En compliment del deure d’informació contemplat a l’article 10 de la vigent Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSI), li comuniquem que el gestor de continguts del Lloc Web és HIDROTUÏT propietari d’aquest domini. L’esmentat domini d’Internet hidrotuit.com es troba inscrit al registre corresponent, atenent a comunicacions dels usuaris i/o interessats a l’apartat habilitat del Lloc Web.