Laboratori › Anàlisi d’aigües de processos agrícoles

Algunes de les tècniques de reg més avançades i especifiques, requereixen un control important sobre la qualitat i les característiques de l’aigua utilitzada en el procés, per tal de mantenir la instal·lació en bones condicions, garantir el correcte funcionament i assegurar la qualitat en el producte final.

Pel que fa als tractaments de neteja i desinfecció d’hortalisses i fruites, requereixen una aigua totalment desinfectada, lliure de microorganismes patògens i contaminants químics, per tal de garantir la qualitat i seguretat del producte final. Hidrotuït ofereix tot tipus d’analítiques per a aigües de reg, processos agrícoles i controls d’aigua i superfícies en industria alimentaria.

 Hidrotuït també ofereix servei de recollida de mostra amb determinació de paràmetres in situ.