Laboratori › Anàlisi d’aigües de piscina i lúdiques

 

El Real Decret 742/2013, te  per objectiu establir els criteris bàsics tècnic-sanitaris de la qualitat de l’aigua i de l’aire de les piscines amb la finalitat de protegir la salut dels usuaris de possibles riscos físics, químics i microbiològics derivats de l’ús de les mateixes.

Aquest Real Decret diferència entre tres tipus de piscines:

· Piscines Tipus 1: Piscines on l’activitat relacionada amb l’aigua es l’objectiu principal, como en el cas de piscines públiques, d’oci, parcs aquàtics o spas.

·Piscines Tipus 2: Piscines que actuen com servei suplementari al objectiu principal,

como en el cas de piscines de hotels, allotjaments turístics, càmping o terapèutica en centres sanitaris, entre altres.

·  Piscines Tipus 3: Piscines d’ús privat: Aquelles piscines destinades únicament a la família i convidats del propietari, o ocupant, incloent l’ús relacionat amb el lloguer de cases per a ús familiar.

 a)  Tipo 3A: Piscines de comunitats de propietaris, cases rurals o d’agroturisme, col·legis majors o similars.

 b)  Tipo 3B: Piscines unifamiliars.

Tal i com s’ha mencionat anteriorment, les piscines estan subjectes al compliment d’uns paràmetres físic-químics i microbiològics indicats en el RD742/2013, concretament a l’annex I, però també al D95/2000 de la Generalitat de Catalunya, indicats en l’Article 20.

El laboratori d’anàlisi Hidrotuït ofereix una amplia oferta d’analítiques per a donar compliment tant al RD742/2013 com al D95/2000, a mes d’oferir gran varietat de paràmetres addicionals als legislats per tal d’aconseguir la millor qualitat en les instal·lacions dels nostres clients, i proporcionar-los-hi informació analítica que els permeti anticipar-se al problemes que afectin la qualitat de la seva instal·lació .

Hidrotuit també ofereix servei de recollida de mostra amb determinació de paràmetres in situ.