Laboratori › Anàlisi d’aigües per a consum animal (explotacions ramaderes)

Tot i que actualment les aigües de consum animal no estan emparades sota cap legislació de forma directe, s’agafa com a base els criteris sanitaris indicats en el RD140/2003.

En les granges i/o explotacions ramaderes, garantint la salubritat i la qualitat de l’aigua es un factor essencial per tal de protegir la salut dels animals, i evitar afectes adversos com baixes i malalties  derivats de qualsevol tipus de contaminació de les aigües.

Hidrotuït ofereix tots els anàlisi de control de potabilitat de l’aigua descrits en el RD140/2003, i una amplia oferta de paràmetres tant físic-químics, com microbiològics per tal de poder avaluar la qualitat de l’aigua i l’estat de la instal·lació, així com la presència de contaminants químics i microbiològics o la concentració de biocida.

Hidrotuit també ofereix servei de recollida de mostra o determinació de paràmetres in situ.